Telsiz Türleri Nelerdir ?

18.01.2021
209
Telsiz Türleri Nelerdir ?

Türkiye’de satılan 3 tip telsiz türü bulunmaktadır. Bunlar lisanssız telsiz modelleri, profesyonel tip lisanslı telsiz modelleri ve gsm destekli bas konuş telsiz modelleridir.

1. Lisanssız Telsiz Modelleri : Kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yasal mevzuata tabii olmayan ve KET (Kısa Erişimli Telsiz) Yönetmeliği kapsamında “Telsiz Kullanım İznine” ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek telsiz modelleridir. KET (Kısa Erişimli Telsiz) Yönetmeliği kapsamında Lisanssız telsiz modellerinin belirli bir frekans bandında ve çıkış gücünde çalışıyor olması gerekliliği bulunmakta olup bahse konu yönetmelik kapsamı dışında kullanmak yasalara aykırıdır.

2. Profesyonel Tip Lisanslı Telsiz Modelleri : Lisanssız telsiz modellerinin kapsama açısından yetersiz kaldığı, herhangi bir telsiz altyapı sistemine dahil olunması gerekliliği durumlarında ve özellikle görüşme gizliliği gereken durumlarda kullanılabilecek telsiz modelleridir. Kullanılabilmesi için 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu kanuna bağlı Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında “Telsiz Kullanım İzni” alınması gerekmektedir.

3. POC Bas-Konuş Telsiz Modelleri : GSM hat takılarak çalışan POC Bas-Konuş telsiz modelleri herhangi bir “Telsiz Kullanım İzni” alınmasına gerek olmaksızın kullanılabilmektedir. GSM hat desteği olması nedeni ile de tüm ülke genelinde GSM hatlarının çektiği her yerde telsiz haberleşmesi yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bas-Konuş telsiz modelleri bir yazılım üzerinden çalıştığı için dilerseniz ses kayıtları tutabilir, harita üzerinden takip yapabilir ve hatta kameralı modellerde video görüşme yapabilirsiniz.